Vår GDPR integritetspolicy

Innehåll

1.1 Bakgrund
1.2 Vi värnar om dig som kund och vi värnar om din integritet
1.3 Hur samlar vi in uppgifter
1.4 Hur använder vi dina uppgifter
2 Hur lagrar vi uppgifterna och hur länge
3 Säga upp din prenumeration
4 Dina rättigheter
5 Om denna policy
6 Kontakta oss

1.1 Bakgrund

GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för din personliga integritet. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring personuppgifter som du har som enskild.

1.2 Vi värnar om dig som kund och vi värnar om din integritet

Ditt förtroende är viktigt för oss på Indicate IT AB. Det är därför viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar de uppgifter vi har om dig och det företag du arbetar för. Vi vill därför försäkra dig om att vi behandlar dessa uppgifter på korrekt sätt.

1.3 Hur samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in information om dig på olika sätt, t ex när:
• Du kontaktar oss och ställer frågor med mera.
• Du begär offert
• Du beställer
• Du registrerar dig som kund hos oss.
Vi samlar också information om dig när du frivilligt fyller i något av de formulär vi använder oss av, om du deltar i någon utbildning, ett kundevent eller tävling som vi arrangerar.
Information om hur du använder indicate.se samlar vi in via så kallade Cookies. Denna typ av information lagras endast i din webbläsare och du kan helt undvika detta genom att inte tillåta cookies. Syftet med dessa Cookies är enbart för att anpassa och optimera din upplevelse av vår hemsida vid återkommande besök.
För att värna om din integritet så försöker vi kontinuerligt minimera mängden information som vi samlar in till det som är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund.
Beroende på vilket åtagande det handlar om så kan det t ex handla om följande information som rör ditt arbete:
• För och efternamn
• Titel
• Telefonnummer till din arbetsplats och din mobiltelefon (arbetet)
• E-postadress (arbetet)
• Besöksadress till din arbetsplats
• Företagsnamn
• Organisationsnummer (företag)
• IP adress som bredbandskund, eller när du har besökt vår hemsida.
• Använder login namn/lösenord lagras i våra system
• Ibland kan vi också behöva samla in kreditinformation från någon av våra samarbetspartners inom detta område.

När det gäller företagskunder försöker vi alltid begränsa oss till uppgifter som rör din yrkesroll och det företag du arbetar för.
När det gäller privat personer som t ex våra bredbandskunder sparar vi information för att kunna fullfölja ingått tjänsteavtal med dig.

1.4 Hur använder vi dina uppgifter?

De uppgifter vi sparar om dig använder vi för att t ex kunna:
• Administrera dina beställningar
• Skicka dig offerter
• Ingå avtal
• Hålla dig informerade om dina serviceärenden och eventuellt underhåll av levererat material
• Hålla dig informerade om nya villkor med mera
• Informera dig om uppdateringar som rör de produkter, applikationer eller tjänster som du och ditt företag köpt av Indicate IT AB.

När du väljer att prenumerera på information från oss så ska du veta att du enkelt och när som helst kan avbryta prenumerationen genom våra uppsägningslänkar i email utskick, eller kontakta oss.

2 Hur lagrar vi uppgifterna och hur länge

All den data som vi lagrar elektroniskt skyddas dels av vårt företagsnätverk, dels hos någon av våra samarbetspartners som tillhandahåller t ex molntjänster (Personuppgiftsbiträden). De uppgifter vi samlat in om dig och ditt företag sparas under den tid är kund hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla lagar och krav – t ex bokföringslagen.
Delar vi med oss av dina uppgifter?
Normalt så delar vi aldrig med oss av de uppgifter vi har om dig eller ditt företag med någon annan, utan att vi först fått ditt samtycke. Undantag från denna normalrutin skulle kunna vara:
Om vi måste göra en kreditupplysning av ditt företag
Om det är ett måste för att kunna erbjuda dig bättre priser eller service från våra leverantörer
En sådan här delning av information sker dock först efter inhämtning av ditt samtycke (avser privatpersoner) genom att du har accepterat våra orderbekräftelser och/eller generella försäljningsvillkor för den aktuella produkten eller tjänst som ärendet avser.-

3 Säga upp din prenumeration

I all vår elektroniska kommunikation med dig som ligger utanför ramen för våra avtalsenliga åtaganden som t ex offerter, order/fakturering, service och underhåll så kan du som kund enkelt säga upp din prenumeration genom att nyttja någon av våra uppsägningslänkar som finns i vår kommunikation. Eller kontakta oss för att avstå mottagning av framtidiga utskick med mera.

4 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.

• Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
• Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
• Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
• Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
• Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.
• Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.
• Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
• Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen. Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud, se nedan.

5 Om denna policy

Vi på Indicate IT AB arbetar kontinuerligt på att uppdatera vår integritetspolicy så att den möter de lagar och regler som gäller. När vi gör ändringar i policyn kommer vi alltid publicera senaste version på vår hemsida.

6 Kontakta oss

Har du frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss:

Dataskyddsombud för Indicate IT AB

Per Ahlqvist
Email: dataskyddsombud(x)indicate.se (byt ut x med @)

Vi hanterar det mesta per email, vänligen maila oss i första hand.