Indicate IT

 

Kommunikation

I det snäva perspektivet hjälper vi företag att bygga nya kommunikationsvägar. Vi erbjuder såväl data och telelösningar som nättjänster och bildkommunikation, vi kan länka samman system till en effektiv helhet. Vi skapar frihet och flexibilitet för människor.

Friheten att välja på vilket sätt man vill kommunicera. Och flexibiliteten att kunna göra det när man vill, tekniken finns.
För oss är den självklar, Konsten är att förena prestanda och kravspecifikationer med känslomässiga värden. Att lyfta blicken och se framåt.
Det är först när man förstår att utnyttja tekniken till rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfälle som det blir utväxling i systemet.

 

Teknik och människor

I sin iver att koppla ihop datorer, telefoner och nätverk är det lätt att förbise den mänskliga länken i kedjan: medarbetarna och kunderna.
Utan förståelse för teknikens fördelar och kunskap om hur man använder den på bästa sätt avstannar integrationen. Och omvänt.
När användarna lärt sig ta vara på verktygen skapas ett helt nytt arbets- och affärsklimat med minskad stress och ökad effektivitet.

Vi hjälper dig skapa de tekniska förutsättningarna. Vi ser till att kopplingarna fungerar, var för sig och i nätverk. Och vi länkar tekniken till människorna.

 

Branscher, företag och kunder

En stor del av tjusningen med kommunikation är att det inte finns några generella lösningar. Vi har kunder inom bank och finans, handel och industri, hotell och media och alla tänkbara branscher, och ingen lösning är den andra lik. För vissa är en uppgradering fullt tillräcklig. För andra bygger vi helhetslösningar och i många fall implementerar vi enstaka data-, telefoni- och nätverksprodukter i ett fungerande kommunikationsnät.

Det handlar om anpassning.

Till behov, till nuläget och framtiden, till ekonomiska förutsättningar.
Och – i ett vidareperspektiv – till omvärlden, medarbetare och kunderna.

 

Relationer

Goda affärer bygger på nära relationer, men det handlar också om att få ekonomi i varje enskild kundkontakt. Att få bättre kontroll och mer kunskap om den du gör affär med och samtidigt höja servicegraden. Kort sagt att bygga ett starkt kontaktnät för effektivare försäljning och smidigare kundservice. Här spelar våra tjänster för Internet en betydelsefull roll. Ofta i kombination med t ex intranät i lokala och regionala nätverk (LAN/WAN).

 

Teknik och funktion

Det är lätt att ryckas med i den tekniska utvecklingen, att springa iväg lite för fort och därmed också tappa en del av sin fokus på funktion och användarnytta.

Stanna upp. Fundera. Och ifrågasätt.

Vad skall kommunikationen användas till? Av vilka? Hur skall den kunna byggas ut i framtiden? Vad behövs i nuläget? Hur skall informationen lagras? Vilka säkerhetsrisker föreligger? På vilket sätt skall vi kommunicera med våra kunder? Ju fler frågor, desto mer exakt blir analysen och därmed lösningen.

En grundlig behovsanalys, ända ner på individnivå, minskar risken för felinvesteringar. Och ökar möjligheten att bygga ett kommunikationsnät som är lika avancerat i sin funktion som i sitt tekniska utförande.

Övrig Information

GDPR Policy – Klicka här för mer information