Installation och drift av nätverk och kommunikationslösningar.

 

Installation av datanätverk har på senare år mer och mer gått över att även omfatta trådlösa nätverk, IP-telefoni och mobila nätverk.

Installation av nät är grunden för att få en nätverksmiljö att fungera bra med ett dåligt installerat nätverk bygger man in felkällor.

Vi har mer än 30års erfarenhet av installation av nätverksmiljöer, allt från serverhallar till småföretagsnätverk till stadsnät.

Vi bygger nätverk med eftertanke och enligt standard att fungera nu och i framtiden.

  • Optonätverk
  • Cat6 – Cat8 nätverk
  • Trådlösa Nätverk, WiFi
  • Säkerhet och Övervakning av nätverk
  • Brandväggar/Switchar/Routrar
  • Enkla server eller större virtuella system
  • Radiolänkar upp till 1,4Gbs
  • Vi mäter och dokumenterar enligt svensk standard