Indicate IT tillhandahåller anslutningar till företag och privatpersoner.

 

Att vi bygger ett samhälle som mer och mer gör oss beroende av Internet är nog de flesta av oss överens om,  men vad gör vi för att säkerställa att Internet fungerar när det ska?

Har ni ställt er frågan hur länge klarar ni er utan fast kommunikation? Är svaret ”Några dagar”, ”En dag”, ”Ett par timmar” eller bara 20 minuter

Att ”bygga bort” alla källor till fel är i princip omöjligt men att förbereda sig på de scenarier som faktisk sker ganska ofta är en självklarhet för oss.

• Vi har stor kunskap om näten vi kopplar upp våra kunder mot både lokalt och centralt detta är av stor vikt när man snabbt vill lokalisera och avhjälpa felkällor. Det är också till stor fördel när man som företag t ex vill koppla ihop sina kontor.

• Vårat nät har full redundans med flera transitoperatörer och fullt stöd för både IPv4 och IPv6.

• Våra kunder är till 95 % företag övriga 5 % utgör distansarbetsplatser i anslutna företag.

• Vi kan även nå kunder som inte är anslutna av våra nätpartners, via radiolänk eller annan fast installation såsom optofiberkabel.

• För att säkerställa driften så bygger våra lösningar på standard, en kundoptimal lösning där kunden bestämmer vem som skall vara leverantör. Det är inte alltid självklart att vi står för leveransen.